Bert Vandenberghe
Praeses
Céline Barra
Vice-Praeses
Lowie Louwagie
Penningmeester
Aster Demol
Secretaris
Niels Coudeville
Zedenmeester
Eline Vermander
P.R.
Griet Degrande
Sport en Cultuur
Leonie Cobbaert
Cantor
Bram Leuridan
Schachtentemmer
Jaron Vermeulen
Pro
Robbie Barra
Lustrumbuk
Categorieën: